Seznam článků

OD ROKU 2000

2000 - 2001

V letní přestávce došlo k výrazným změnám ve složení našeho oddílu. Muži A hráli I. B třídu, muži B – OP, dorostenci OP, žáci A – krajskou soutěž, žáci B – OP, stejně jako přípravky a stará garda (dále jen SG). Ztratili se muži C, ale jen obrazně, neboť obě záložní mužstva (B, C) se vzhledem k postupu do OP sloučili v jedno tedy Spartak Strašice B. Žáků bylo tolik, že by si mnozí vůbec nezahráli a tak bylo rozhodnuto o vytvoření B Mužstva a jeho přihlášení do soutěže.

K Prvnímu mistrovskému zápasu v Plzni - Černicích nastoupilo A mužstvo v sestavě: Červenka V, Benďák, Cibula J., Kaminiecki, Procházka, Klír, Sedlář, Mikulík, Dezort, Havel, Cibula M. Kozelski a Telekeš. V průběhu podzimu se ještě v mužstvu vystřídali Šolc, Kurovski, Krchov, Černý, Cvan, Mareš K., Kolář a Pliml R. Oba posledně jmenovaní byli získáni pro posílení A mužstva z Cheznovic a Rakové.

V jarní části soutěže ještě vypomohli mladíci Červenka M., Lazebník, Schneider a v prvním zápase Mikula a Režňák. Naopak ze sestavy zmizel z neznámých důvodů R. Kaminiecki.

Valná hromada se v této sezóně konala 3. 2. 2001 a poprvé po 3 letech jsme nevolili prezidenta. Dosavadní prezident Vl. Ševčík nám vypověděl smlouvu a přestal v oddíle pracovat. Do hlavních funkcí ve výboru, to je předseda, místopředseda, sekretář a pokladník byli již potřetí za sebou zvoleni stejní „bafuňáři", takže jejich jména není třeba uvádět. Ostatní změny byly spíše optické. Přesto jsme ve zprávě o činnosti za toto období mohli slyšet zajímavé a důležité věci. Posuďte sami: „ ...a naopak se v měsíci říjnu do práce ve výboru i práce jemu nejbližší, to je trénování, zapojil J. Režňák. Bohužel s příchodem J. Režňáka přestal v oddíle pracovat a do výboru docházet z nám neznámých důvodů J. Kotnauer, ačkoliv to byl on, kdo požádal J. Režňáka o spolupráci. Takže Pepo Kotnauere, pokud to od Tebe byla taktika, musíme ti poděkovat za zajištění tak kvalitní náhrady!

A teď již k výsledkům této sezóny. Ty byly pro nás velice neutěšené. Po roce opouští A mužstvo I. B třídu, stejně jako B mužstvo OP. Ukázalo se, že ten byl nad jejich síly. Naši žáci A sice krajskou soutěž udrželi, ale z generačních důvodů nemohli být do stejné soutěže přihlášeni. V jejím průběhu odešli největší jejich opory (bratři Štychové) do Plzně a 2 žáci ze Zbirohu, které sehnal trenér žáků J. Štych jako náhradu za své syny a zajišťoval jejich dopravu, stejně jako většina našich v žákovské kategorii končila.

S. G se s přehledem stala přeborníkem okresu.

2001 - 2002

Tuto sezónu začínáme skromně, se všemi mužstvy pouze v okresních soutěžích. Příprava A mužstva na novou sezónu byla minimální. Na turnaji do Cheznovic se sešel minimální počet hráčů a tak musel zaskakovat ještě i „starý pán" Vojta Benďák. K přátelskému zápasu do Mýta pak mužstvo neodjelo vůbec.

Tomu odpovídal i průběh I. poloviny OP, kdy se naše mužstvo propadlo v tabulce až téměř ke dnu.

K prvnímu mistrovskému zápasu nastoupilo A mužstvo ve složení: Červenka V., Benďák, Dezort, Sedlář, Cvan, Schneider, Cibula, Mikulík, Telekeš, Krchov, Klír, Červenka M., Havel, Sovadina, které ještě v průběhu podzimu doplnili: Jaroš (brankář, který přišel ze Skomelna jako náhrada za V. Červenku), Šolc, Pech, Hůrka, Ritzinger, Procházka, Mareš K a L., Sedlák J. a K., Studnička a Ožana. Na jaře se ještě v A mužstvu objevili M. Klouda (přišel z Cheznovic, ale odehrál jen 2 zápasy) a dorostenec J. Vildmon.

Valná hromada se tentokrát konala 2. 2. 2002, jak jinak, už se stává tradicí, že do vedoucích funkcí jsou voleni stále stejní lidé, takže není třeba je jmenovat. Měli však co řešit, hlavně na poli diplomatickém. Již v lednu odešel do Cheznovic R. Kaminiecki a z téhož klubu byl pro nás uvolněn M. Klouda. Po ukončení jarní části soutěže opouští po pěti a půl letech naše řady na vlastní přání populární a vynikající útočník Martin Cibula, který chtěl hrát vyšší soutěž. Nelze jinak, než mu věnovat několik vět:

Martin k nám přišel, protože chtěl hrát v jednom mužstvu se svým starším bratrem Janem. A světe div se, jeho příchod nás nestál ani korunu, neboť v té době nebyl nikde registrován. Měl nevídané zrychlení, rychlost, a předváděl s míčem když se mu dařilo přímo žonglérské kousky. Střílel nevídané góly, často do prázdné branky. Proto byl, zvláště mezi diváky, tolik oblíben. Jeho odchod byl pro náš oddíl nenahraditelnou ztrátou. Tu nevyrovnala ani slušná finanční částka, kterou jsme za jeho odchod obdrželi. Taková je však realita fotbalového života.

Takže Martine, přijmi od celé strašické fotbalové veřejnosti vřelé díky za vše, co jsi pro strašický Spartak vykonal.

Ze stejných důvodů odešel začátkem podzimu i V. Červenka, další dlouholetá opora v brance Strašic. Dále byli uvolněni na hostování do Rokycan žák J. Sommer do 30. 6.2004 a dorostenec J. Šmíd do 30. 6. 2002 a do Viktorie Plzeň dorostenec O. Trykar do 30. 6. 2004.

Po nevydařené podzimní sezóně byl cíl pro jarní část a mužstvo A jasný: dotáhnout se do 1 poloviny tabulky. Tento cíl A mužstvo pod vedením trenéra Režňáka a jeho tvrdé práci v zimní i jarní části soutěže splnilo. Ostatní mužstva dosahovala, kromě S. G střídavých výsledků.

V této sezóně, v září 2001, nás zastihla smutná zpráva o odchodu z našeho středu Josefa Spáčila. Jmenovaný byl dlouholetým brankářem našeho mužstva, později trenérem, obětavým funkcionářem i předsedou oddílu kopané. Zemřel ve věku 55 let. Čest jeho památce.

2002 - 2003

V letní přestávce zajišťoval výbor, tak jako každý rok, generální opravu hrací plochy a organizaci spojenou s přípravným obdobím. Přestup byl v této době řešen pouze jeden, a to M. Kloudy zpět do Cheznovic za stejných podmínek jako k nám přišel.

K prvnímu mistrovskému zápasu nastoupilo A mužstvo v sestavě: Jaroš, Benďák, Telekeš, Dezort, Klír, Sedlák K., Mikulík, Cibula, Sedlář, Červenka M., Sovadina, Červenka V., Studnička a v průběhu podzimu je ještě doplnili: Mareš K., Sedlák J., Krchov, Havel, Giňa, Mareš L. a Cvan.

Do soutěže vstupovalo A mužstvo s jediným úkolem, který bylo vítězství v OP a tím i postup do I. B třídy. Po podzimu bylo možno konstatovat, že A mužstvo tento úkol plní, neboť po první – podzimní polovině soutěže vedlo s náskokem 4 bodů. Kromě běžné funkcionářské práce začali výboru i další starosti.

V hlavách nejvyšších funkcionářů Spartaku, těmi jsou míněni předseda J Štych a hospodář B. Procházka, se zrodil nápad, že je vhodná doba k provedení modernizace budovy v areálu Spartaku. V tu dobu, kdy byl po povodních zlevněn některý stavební materiál, bylo přijato rozhodnutí o realizaci této akce v zimní přestávce. Konkrétně šlo o modernizaci umýváren, záchodů, kabiny rozhodčího a příručního skladu u klubovny. Na této akci se podíleli výhradně členové výboru Benda V., Benďák V., Cafourek, Procházka, Štych, Vildmon, Žák a řemeslníci Dospěl a Tyrpekl.

Valná hromada se konala 1. 2. 2003 a pokud se týká složení výboru, ani tentokrát nepřinesla nic nového. Pouze snad to, že od jejího konání navštěvoval výborové schůze pravidelně Milan Kubík, který se stal vedoucím B mužstva. V zimní přestávce se žádné přestupy nekonaly, ale přesto nastaly některé změny. Na seznamu hráčů kteří hráli podzimní polovinu soutěže na jaře 2003 chybí J. Sedlář (celý rok 2003), Cvan (chyběl celé jaro 2003) a mladíci J. Giňa a L. Mareš, kteří ukončili svoji fotbalovou karieru. Naopak se v jarní polovině soutěže začali v sestavě A mužstva objevovat dorostenci R. Štych, J. Vildmon, J. Ožana a Krákora a v případě potřeby vypomohli i J. Ritzinger a P. Režňák. Jim všem a hlavně jejich trenérovi patří dík za dárek, který nám připravili v podobě postupu do I. B třídy. Je pochopitelné, že to byl důvod k oslavě.

To ale nebyl důvod jediný, neboť do krajské soutěže postupovali i dorostenci. A jak k tomu došlo stojí určitě za zmínku. Tak tedy čtěte:

Po uplynutí jarní poloviny OP dorostu se stali jako vítězi dorostenci S. Dobřív a na 2. místě se umístili naši dorostenci se stejným počtem bodů. Žádné z obou mužstev nebylo schopno bez posil úspěšně krajskou soutěž absolvovat. A tu se zrodil v hlavách trenérů obou mužstev, pánů Pavla Klimenta z Dobříva a našeho B. Mikulíka spásný nápad v podobě spojení obou dorosteneckých mužstev. Plán získal podporu obou výborů oddílů, v Dobřívě zvlášť pana Ondřejíčka a výsledek byl ten, že dorostenci Sp. Strašice, budou hrát krajskou soutěž a dorostenci Dobříva OP.

Je třeba zdůraznit, že jmenovaní pánové s tímto nápadem nejen přišli, ale oni ho i realizovali a organizačně beze zbytku zajistili, včetně registračních průkazů (dále jen RP) na střídavý start, které sami, bez nabízené pomoci sekretáře oddílu zabezpečili a obě vzniklá mužstva společně vedou. To je jejich velká zásluha i příklad vzorné spolupráce pro ostatní oddíly.

Sestava – SPARTAK STRAŠICE B - vedoucí mužstva: Milan Kubík, trenér mužstva: Ján Škvarka, asistent trenéra: Daron Titl. Hráči: Josef Kupec, Pavel Studnička, Josef Húserek, Miroslav Vataha, Petr Leksa, Karel Stuchlík, František Sazima, Jiří Velek, František Procházka, Radek Vacek, Jan Galeta, Petr Klír, Ladislav Novák, David Pliml, Jan Ritzinger, Marcel Řáha, Roman Studnička, Miroslav Havel, Štefan Valigurský, Tomáš Krákora, Radek Štych Pořadí: 4 místo.

2003 - 2004

Po ukončení sezóny zajistil výbor zhotovení nové nástěnky a její umístění v prodejně B.A.F. Dále se výbor zabýval hlavně dorostem a to jak dál pokračovat ve spolupráci se Sokolem Dobřív a tím i v účasti v krajské soutěži.

V letní přestávce se žádné přestupy nekonaly a tak naše mužstvo A zahájilo již 17. 7. společné tréninky s dorostem pod vedením trenéra Režňáka. A mužstvo nastoupilo k prvnímu mistrovskému zápasu I. B třídy v sestavě: Červenka V, Benďák, Mareš, Dezort, Dolanský, Klír, Sedlák K., Mikulík, Cibula, Krchov, Sovadina, Bezděk, a dále se na podzim v sestavě objevili: Telekeš, Jaroš, Sedlák J., Cvan, Vildmon, Červenka M., Ludvík, Húserek, Hlavička, Sommer, Lazebník, Šlapák a Lúčka. Z těchto hráčů se již na jaře neobjevil K. Sedlák (osobní důvody). Naopak v tomto období vypomohli (již pokolikáté) J. Ritzinger a z hostování v Plzni vrátivší se dorostenec Štych.

Při mistrovském utkání s Cheznovicemi utrpěl dne 30. 5. 2004 náš hráč J. Dezort zlomeninu ruky a od té doby se již v sestavě neobjevil, což znamenalo citelnou ztrátu.

Přesto byl cíl udržení se A mužstva i dorostu v krajských soutěžích splněn, což byl vejký důvod k oslavám.

Dorostenci se uvedli v oblastní soutěži Plzeňského kraje skvěle a to umístěním na 3. místě. Nově poskládané mužstvo dorostu vybojovalo toto místo ve složení: K. Ludvík, K. Darda, Zd. Darda, P. Kubíček, L. Koželoužek, T. Kurej, J. Ožana, J. Sedlák, K. Sedlák, R. Štych, T. Krákora, J. Vildmon, M. Lupták, J. Monhart, M. Dolanský, J. Procházka, T. Korbel, D. Hlaváček, R. Cichý, F. Lučka, M. Hrabal. Realizační tým tvořili B. Mikulík, P. Kliment a M. Havel.

Sestava SPARTAK STRAŠICE B - Vedoucí mužstva: Milan Kubík, trenér mužstva: Ján Škvarka, asistent trenéra: Daron Titl. Hráči: Roman Paur, Jindřich Ožana, Karel Hlavička, Jan Páv, Pavel Studnička, Josef Húserek, Miroslav Vataha, Petr Leksa, František Sazima, Jiří Velek, František Procházka, Petr Klír, David Pliml, Jan Ritzinger, Marcel Řáha, Roman Studnička, Miroslav Havel, Štefan Valigurský, Lukáš Mareš Pořadí: 2 místo.

2004 - 2005

V letní přestávce bylo kromě údržby hřiště provedeno zajištění přípravných zápasů a hlavně jednání se S. Dobřív o zajištění další existence dorostu v krajské soutěži. Nakonec došlo k dohodě, že S. Dobřív uvolní na hostování na 1 rok 4 dorostence a my naopak na stejnou dobu do Dobříva B. Mikulíka, s čímž jmenovaný souhlasil.

Tréninky pro muže A a dorost začaly v úterý 15. 7. Kromě toho se konalo ve dnech 31. 7. - 2. 8. soustředění v Klatovech, které včetně 1 zápasu zorganizoval hráč A mužstva J. Cibula. Tato soustředění nejsou pro hráče povinná, neboť si veškeré náklady s tím spojené musí hradit sami. I přesto jsou tato soustředění mezi hráči oblíbená a zúčastňuje se jich velká většina.

Do nové sezóny nastoupilo A mužstvo již bez svého trenéra J. Režňáka, který se v závěru minulé sezóny vzdal své funkce a tím i členství ve výboru. Jak se zdá, je jeho rozhodnutí tentokrát konečné. To nelze přejít pouhým konstatováním, neboť on se svou prací trvale zapsal do historie strašické kopané, ve které působil, i když s určitými přestávkami, plných 45 let. Za tu dobu začínal jako hráč, později trenér, předseda a znovu trenér a brigádník. Všechny tyto funkce vykonával s plnou odpovědností, s maximálním úsilím a v plnění povinností nám byl vzorem. Proto jsme rádi, že i touto formou mu můžeme vzkázat: Pepo, děkujeme!!!

Tím se stalo, že A mužstvo bylo bez vedení, a funkci vedoucího mužstva již několik let supluje předseda oddílu J. Cafourek. Jinou náhradu jsme do té doby nezajistili. Proto musel J. Cafourek pokračovat i ve své druhé funkci, a s koučováním A mužstva mu pomáhali J. Štych, V. Benďák a B. Procházka. Tato situace trvala až do konce podzimní poloviny soutěže.

V této sezóně pokračují muži A a dorost v krajských soutěžích, ostatní ( S. G., muži B, žáci a přípravky) v soutěžích okresních. V letní přestávce z hráčského kádru odešel kromě B. Mikulíka (hostování v S. Dobřív) na hostování do Plzně - Doubravky R. Štych. Takže po odchodu J. Dezorta další citelné ztráty, které se již z vlastních zdrojů jen těžko nahrazovaly. To se projevilo již v podzimní polovině soutěže, když se naše A mužstvo ocitlo na okraji sestupové propasti.

Dne 22. 12. 2004 se konala schůze hráčů A mužstva, na které byl zvolen trenérem V. Červenka, který jako jediný tuto funkci přijal. Ani jeho poctivá práce spojená s dojížděním třikrát týdně z Plzně nevedla ke kýžené záchraně v krajské soutěži. Ono to snad ani nebylo v silách mužstva, které ještě před jarní sezónou opustil z existenčních důvodů jeho kapitán a dlouholetý dirigent J. Cibula, a také v polovině jara ještě největší talent strašické kopané posledních let, útočník Tomáš Krchov, který utrpěl vážný úraz, bohužel s trvalými následky. Dále z jarní sestavy zmizel stabilní hráč základní sestavy Vl. Klír a to bez udání důvodu.

Dorostenci v této sezóně v omlazeném celku udržují vysokou výkonnost a získávají vynikající 4. příčku. Pomyslnou bramborovou medaili si na krk zavěšují: K. Ludvík, R. Štych, J. Dolanský, J. Bezděk, T. Korbel, J. Vildmon, Z. Darda, J. Monhart, T. Krákora, F. Lučka, R. Cichý, M. Hrabal, J. Nodžak, D. Hlaváček a trenérské kvarteto B. Mikulík, P. Kliment, M. Havel a M. Kalvoda.

Stará garda a muži B se stali vítězi svých soutěží, v případě B mužů to bylo poprvé. Žáci skončili 3., když ještě 3 kola před koncem měli naději na 1. místo. Přípravky skončili uprostřed tabulky.

Sestava – SPARTAK STRAŠICE B, Vedoucí mužstva: Milan Kubík, trenér mužstva: Ján Škvarka, asistent trenéra: Daron Titl. Hráči: Roman Paur, Jindřich Ožana, Karel Hlavička, Jan Páv, Pavel Studnička, Josef Húserek, Miroslav Vataha, Petr Leksa, František Sazima, Jiří Velek, František Procházka, Petr Klír, David Pliml, Jan Ritzinger, Marcel Řáha, Roman Studnička, Miroslav Havel, Štefan Valigurský, Lukáš Mareš, Miroslav Lazebník, Vilém Šlapák, Zdeněk Šujan, Jan Cibula Pořadí: 1 místo.

2005 - 2006

Po jarní polovině sezóny ukončil svou trenérskou činnost u A mužstva brankář V. Červenka. O jeho vztahu k našemu oddílu svědčí skutečnost, že se sám snažil zajistit za sebe náhradu, což se mu, zaplať pán Bůh, povedlo v podobě Míry Havla juniora. Ten zavedl zcela jiný systém, kdy se místo vypomáhajících dorostenců začali kromě již stabilních hráčů A mužstva Hlavičky, Húsereka a Lazebníka objevovat i další hráči B mužstva Procházka, Šlapák, Páv, Klír P., Řáha, Mach. A najednou začalo být mezi oběma mužstvy dospělých po problémech. O tom svědčí i první společná „závěrečná", která se tradičně konala po skončení podzimní poloviny soutěže.

V letní přestávce zajišťoval výbor své standardní úkoly jako je generální oprava hrací plochy, úprava celého objektu, příprava na novou sezónu. Nejtěžším oříškem však byla složitá jednání se Sokolem Dobřív o budoucnosti našeho společného dorostu v krajské soutěži. Naši sousedé totiž úspěšně usilují o návrat do okresního přeboru a k tomu by potřebovali i pomoc svých, u nás hostujících dorostenců, což za současných předpisů není možné. Proto na nás požadovali další hráčskou výpomoc pro mužstvo dospělých. Tím se stalo, že byli na hostování do Dobříva na 1 rok uvolněni naši hráči J. Sedlář a T. Krákora. Samozřejmě s jejich souhlasem.

Podzimní polovina soutěže proběhla poměrně v klidu. Až na zranění našeho hráče J. Sovadiny, které utrpěl v Těškově po srážce s brankářem. Bohužel ani on se již v sestavě A mužstva do konce podzimu neobjevil. Tím se stalo, že strašický fotbal přišel, doufejme dočasně, o dva velice perspektivní talentované útočníky, kteří spolu hráli od žáků až po muže. Kéž by už té vší smůle byl konec.

Dorostencům podzimní část sezóny přináší ústup ze slávy, když pozměněný kádr přezimuje na nelichotivé sestupové 13. příčce. V modrožlutých dresech nastupují: K. Ludvík, F. Lučka, L. Egermaier, J. Loub, T. Koudelka, J. Monhart, V. Barnet, J. Bezděk, D. Hlaváček, J. Sommer, R. Cichý, Z. Darda, P. Ondřejíček, J. Nodžak, M. Giňa, M. Hrabal a O. Pech. O jejich fotbalový růst se starají B. Mikulík a M. Kalvoda.

Jen pro ilustraci uvádíme, že příjmy našeho oddílu za rok 2005 činily 77.784,- Kč (z toho dotace nadřízeného orgánu 8 800,- Kč) a výdaje činily 104 313,50 Kč, oddíl kopané hospodařil s mínusem 26 529,50 Kč.

Lepší budoucnost v brzké době nevidíme, sponzoři nám nepřibývají, spíše naopak. A přesto i za tuto cenu držíme v pravidelných soutěžích mužstva ve všech kategoriích (mladší a starší přípravky, mladší a starší žáci, dorost, muži A a B, stará garda).

Příznivější situace pokud se týká finanční stránky našeho fotbalu byla, dle dostupných písemností ve Strašicích pouze za války, kdy však za protektorátní peníze nebylo možno koupit ani míče, kopačky či dresy a pak ještě v 50. a 60. letech minulého století, kdy nám sem, do Strašic posílal pan J. Rogl ligové kluby startovat v přátelských zápasech za pro nás výhodných podmínek.

logo strasice       logo skart       logo swietelsky       logo dezort       logo strasice
Obec Strašice   Plzeňský skart a.s.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   DEZORT KOVOVÝROBA s.r.o.   Služby obce Strašice s.r.o.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com