001Oddíl sport pro všechny zajišťuje cvičební hodiny pro širokou veřejnost – rodiče a děti, žactvo a ženy. Přinášíme vám zprávu o jeho činnosti v roce 2019.

 

Rodiče s dětmi

Cvičební hodiny rodičů a dětí navštěvuje téměř 30 dětí ve věku od 2 - 6 let. Děti se seznamují s pohybem na nářadí a novými cvičebními pomůckami. Pod vedením zkušené cvičitelky Pavly Hrazdilové je pohyb dětí doprovázen dětskými písničkami.

 

Žákyně a žáci

Žákyně i žáci pod vedením cvičitelek E. Kroupové a J. Andrlíkové se zaměřují na základní gymnastické prvky, atletiku, hry v tělocvičně a orientaci v přírodě.

00211. - 24. 3. 2019 se žactvo zapojilo do soutěže vyhlášené Komisí žactva a mládeže MR ČASPV s názvem Zápolení na dálku. Soutěž byla zaměřena na plnění disciplín – skok z místa, hod míčem v sedu, přeskoky přes švihadlo za 30 s a přesun po lavičce na čas (nohama na lavičce a rukama na zemi). Všichni soutěžící byli nadšeni, soutěž je bavila a změřili svoji zdatnost celorepublikově. Naše děti se umístily ve svých kategoriích v první polovině soutěžního pole. Nejlepší se umístila E. Doskočilová a to na 14. místě z celkového počtu 326 soutěžících.

003Dne 1. 4. se v tělocvičně ZŠ Strašice konala Okresní soutěž všestrannosti. Tato soutěž už má dlouholetou tradici. I zde uspěli žáci a žákyně na předních místech:

Žáci - 2. místo Senčák Jan, 3. místo Hodek Matyáš
O - kategorie předškoláci - 1. místo Švandrlíková Sára
Žákyně kat. I - 1. místo Doskočilová Eliška, 2. místo Dardová Nikola
Žákyně kat. II - 1. místo Štokrová Markéta, 2. místo Nodžáková Tereza, 3. místo Müllerová Valentina
Žákyně kat. III - 1. místo Mudrová Aneta, 2. místo Müllerová Vanesa

004V Rokycanech 2. 5. proběhlo okresní kolo v atletice. Zde se zúčastnili žáci Matyáš Hodek a žákyně Dardová Nikola, Mudrová Aneta, Müllerová Vanesa a Nodžáková Tereza. Svým umístěním postoupili do krajského kola. 005Zde získala výborné 2. místo Vanesa Müllerová a postoupila do republikové soutěže, za žáky postoupil Matyáš Hodek.

Orientační závod Medvědí stezka se konal 11. 6. v Habru, kde se umístily dvojice Hodek Matyáš, Senčák Jan a z děvčat Aneta Mudrová a Müllerová Vanesa. Obě dvojice postoupily do krajského kola. Dvojice děvčat následně postoupila do republikového kola.

 

Ženy

Ženy se pravidelně zúčastňují cvičebních hodin při hudbě, zaměřených na posilování, protahování a strečink. Některé se zúčastňují i celorepublikových akcí, tak jako byl slet, republikové přehlídky pódiových skladeb.

006Ve dnech 7. – 13. července 2019 se v rakouském Dornbirnu konala 16. světová gymnaestráda. Největší nesoutěžní přehlídka gymnastických sportů, kterou Mezinárodní gymnastická federace /FIG/ pořádá každé 4 roky. 007První gymnaestráda se konala v roce 1953 v Rotterdamu. Světová gymnaestráda sdružuje největší počet sportovců ze všech akcí FIG. Účastnit se může každý, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, kulturu, schopnosti nebo společenské postavení. V Dornbirnu se představilo pět kontinentů. Nejpočetnějšími účastníky jsou tradičně Švýcarsko (3 040 sportovců), Německo (2228 cvičenců), ale i vzdálené Finsko s 1 525 účastníky. Představilo se i 13 nových zemí jako např. Malta, Mozambik, Keňa, Paraguay, Fidži, apod.. Světové gymnaestrády se tak zúčastnilo více než 18 000 cvičenců z celého světa.

008Česká republika se v celkovém počtu 66 zemí z celého světa svou účastí velice dobře reprezentovala. Na letošní WG dorazilo 883 českých účastníků. Z České gymnastické federace, z České obce Sokolské a České asociace sportu pro všechny. Česká výprava se představila ve 3 hromadných skladbách a 2 pódiových vystoupeních. Hromadná skladba České asociace sport pro všechny předvedla skladbu poeticky nazvanou „Gymnastický sen“ autorů Vilmy Novotné, Ivety Holé a Jardy Sauera. Podle potlesku a obdivu diváků bylo zřejmé, že se skladba líbila.

009Z naší TJ Strašice se zúčastnily 3 cvičenky, které celý rok nacvičovaly skladbu a strávily mnoho hodin na secvičných ve sportovním středisku v Doubí u Třeboně. Tato práce se zúročila nezapomenutelnými prožitky a zážitky, které si z WG přivezly.

Jana Andrlíková